Etusivu > Uutiset > Sisältö

Lab Design on helposti nähtävissä

Apr 03, 2019

Puhdistuslaboratorion ilmastoinnin palontorjunta, rakennesuunnittelijat, varkaudenesto ja heikot yhteydet, jotka on helppo jättää huomiotta, rakennusyksiköt, suunnitteluyksiköt, laboratorion suunnitteluyksiköt ja laitteiden tuotanto- ja kehittämisyksiköt on otettava huomioon edellä mainitut seikat vähentämällä todellista käyttöä Take korjaustoimenpiteitä ja ongelmia, joita ei voida korjata.

Laboratorion ja instrumenttien sijoittumisongelma Ennen laboratorion rakentamista mittalaitteen sijainti on määritettävä laboratorion työnkulun mukaan, ja laitteiston virtalähteen sijainti ja teknisen spesifikaation rajapinta olisi suunniteltava. Instrumenttien lukumäärän ja instrumentin aseman mukaan määritetään kunkin alueen vaadittu alue ja laboratorio jaetaan ja tilaa hyödynnetään tehokkaasti. Kun laite on sijoitettu kätevään käyttöön, on myös otettava huomioon maadoitussuojaus. Laitteen valmistajan on annettava laitteen painoarvot ja kuultava rakennuspuolen viemäröintijärjestelmää. Laitteiden hankintaa koskeva tarjous tässä huoneessa on saatu päätökseen ennen puhdasta vedenpuhdistusta. Kunkin instrumentin suunnittelu on tarkka ja tarkka. Maan päällä olevat sähköjohdot ja verkkokaapelit ovat alttiina, ja suunnittelu on erittäin lyhyt, mikä on turvallista ja kaunista ja säästää tilaa.

Laboratorion virtalähteen suunnittelu Laboratoriossa on suuritehoinen keskeytymätön virtalähde, joka suojaa kaikkia laitteita laboratoriossa. Kukin laite on erikseen suojattu teholla, jota on vaikea ylläpitää ja tuhlata tilaa. Laboratoriolaitteiden mukaan määrittele keskeytymättömän virtalähteen teho ja nykyiset parametrit. On huomattava, että keskeytymättömän virtalähteen valinnassa tulisi varata riittävästi tilaa laboratoriokehitykselle. On suositeltavaa, että kuormitusteho on yli kaksinkertainen olemassa olevan laitteen kokonaistehoon. Sähköpistoke voidaan suunnitella seinälle tai maahan tarpeen mukaan. Maadoituspistokkeen tulee olla jossain määrin vedenpitävä. Sähköpistokkeen asennon tulee olla lähellä virtalähdettä ja maadoitusjohdotusta voidaan vähentää, jotta laboratorio olisi siistimpi. Jatkuvasta virtalähteen jäähdytyksestä ja melusta johtuen laboratorio suunnittelee asentavansa itsenäisen virtalähdetilan takaosaan ja asentamaan huoneeseen erityisen tyhjennysputken.

lab furniture04.03