Etusivu > Uutiset > Sisältö

Kuinka valita oikea lab säilytyskaapin pakoputken?

Jul 01, 2017

Kuinka valita oikea Lab-säilytyskaapin pakokaasu?
Kemiallisen kokeen prosessissa tuotetaan usein monenlaisia epämiellyttäviä, syövyttäviä, myrkyllisiä tai räjähtäviä kaasuja. Laboratoriolaitteiden valmistajat muistuttavat sinua: nämä haitalliset kaasut, jos niitä ei heti suljeta ulkona, on aiheellista aiheuttaa sisäilman pilaantumista, joka vaikuttaa kokeen henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen; Vaikuttavat laitteiden tarkkuuteen ja käyttöikään, joten laboratorion säilytyskaappi on laboratorion rakenne. Olennainen osa. Jotta laboratoriohenkilökunta ei saisi hengittää tai niellä myrkyllisiä, patogeenisia tai myrkyllisiä kemikaaleja ja organismeja, laboratorion tulee olla hyvin ilmastoitu. Höyryn, kaasun ja hiukkasten (savun, nokeen, pölyn ja kaasun suspensio) inhalaation ehkäisemiseksi on käytettävä epäpuhtauksia laboratorion säilytyskaapin, huuvan ja paikallisen pakokaasun poistamiseksi.
Kemiallisen laboratorioventtiilin, eli paikallisen pakokaasun ja koko huoneen ilmanvaihto, on kahta tyyppiä. Paikallinen pakokaasu on heti välittömästi haitallisten aineiden esiintymisen jälkeen, joten se voi olla pieni määrä ilman päästöjä suuresta määrästä haitallisia aineita, energia ja vaikutus on hyvä, on parantaa nykyisiä laboratoriolosuhteita toteuttamiskelpoisia ja taloudellisia menetelmiä, se voi Onko paras tapa sopeutua uuteen laboratorion ilmanvaihtoon. Joillakin kokeiluilla ei voida käyttää paikallista pakokaasua tai paikallinen pakokaasu ei voi täyttää pakokaasujen vaatimuksia, täyden huoneen ilmanvaihdon käyttöä.
Laboratorion säilytyskaappi on yksi yleisimmin käytetyistä paikallisista pakokaasulaitteista laboratoriossa ja sen suorituskyky riippuu pääasiassa ilman liikkeen nopeudesta laboratorion säilytyskaapin kautta. Edessä nopeutta ja ilmavirtaa vaikuttavat tekijät ovat pyörre, kaapin sisääntulomuoto, lämpökuorma, mekaaninen toiminta, ilmanvaihtoaukon rakenne ja antikoagulantti. Lisäksi se liittyy sen kykyyn estää tulipalo, korroosionkestävyys, puhdistuksen helppous ja epäpuhtauksien kyky kerätä tiettyjä epäpuhtauksia ennen pakokaasujärjestelmään saapumista. Yleisesti katsotaan, että laboratorion Lab säilytyskotelon laboratoriossa pitäisi pystyä sopeutumaan syttyviin nesteisiin ja kaasuihin ja että rakennemateriaaleilla pitäisi olla muutaman minuutin palonkestävyys, jotta laboratorion säilytyskaappi olisi täydellinen ja oikea-aikainen.
Tähän mennessä useimmissa laboratoriossa Lab Storage Cabinet on tärkeä komponentti, joka on erittäin houkutteleva ja usein käytetty. Koska 1980-luvulta lähtien epoksihartsi ei vähitellen korvannut sementti-asbestia jne., Siitä tuli laboratorion säilytyskaapin valtavirta, ja se sisällytettiin alan standardiin. Valmistajat ovat myös sitoutuneet parantamaan työtason suunnittelua tutkimuksen laboratorioon Korroosionkestävyys, lämmönkestävyys ja kuormituksen kestävyys. Siksi nykyisellä työtasolla voi olla monia eri tyyppejä, värejä ja muita turvallisuutta ja esteettisiä toimintoja, joista eri laboratorioissa voidaan valita erilaisten vaatimusten tehokkuutta, tarkkuutta, mukavuutta ja tarkkuutta.
Tarkka / uusi muotoilu
Yleensä uusi Lab säilytyskotelo on usein uudenlaisen laitteen, tilan uudelleenkonfiguroinnin tai laajan suunnittelun mukaan. T & K-laboratorion ominaispiirteiden vuoksi työtason lautakunnan suunnittelua on harkittava jonkin verran joustavasti (tutkimus- ja kehitystyön laboratorioilla on keskimääräinen elinajanodote, joka on tarkoitus uudistaa joka kolmas vuosi viiteen vuoteen). Siksi alkuvaiheessa suunnittelussa olisi harkittava tulevaisuuden tarpeita valita sopivat työtasot (ja alakaappi), joten pitkällä tähtäimellä voidaan saavuttaa ainoastaan kustannusten säästäminen.