Etusivu > Näyttely > Sisältö

Testauslaboratorion pätevyystestausvaatimukset

Aug 23, 2018

Mikä on pätevyyden testaus?

Pätevyystestaus vahvistaa osallistujan teknisen kyvyn ja työtason arvioimalla osallistuvien tarkastus- ja testausorganisaatioiden tehokkuutta vertailuprosessissa.

Mikä on pätevyystestauksen ja akkreditoinnin välinen suhde?

Kykyarviointi on tärkeä keino arvioida laboratorioiden ja tarkastuslaitosten teknisiä valmiuksia. Se täydentää paikan päällä suoritettavaa tarkastelua ja muodostaa CNAS: n kaksi yleisintä pätevyyden arviointitekniikkaa.

Mikä on pätevyystestauksen käyttö?

Pätevyystestauksen edut ovat moninaiset. Esimerkiksi laboratorioiden väliset erot, laboratoriotyön laadun varmistaminen, henkilökunnan koulutuksen, riskienhallinnan ja laadun parantamisen välineet sekä laboratorioiden luottamuksen lisääminen on mahdollista tunnistaa.

Onko tarpeen osallistua pätevyystestaukseen, kun haetaan CNAS-laboratorio akkreditointia?

Niin kauan kuin käytettävissä on valmiustarkastuksia, akkreditoinnin alkuperäisen hakemuksen jokaisen osa-alueen osalta, jonka vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos hakee akkreditointia varten, olisi pitänyt osallistua ainakin yhteen pätevyystutkimukseen ja saada tyydyttävät tulokset.

Miksi CNAS: n on suoritettava pätevyyskokeet?

Pätevyystodistus on välttämätön edellytys akkreditointielimen liittymiselle kansainväliseen vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen (MRA).

Mitkä kansainväliset järjestöt haluavat käyttää pätevyyskokeen tuloksia?

Pätevyystestauksen tuloksia hyödyntävät monet kansainväliset organisaatiot, koska pätevyystestaus on kansainvälisesti tunnustettu tekninen keino arvioida laboratorion valmiuksia.

Ovatko kiinalaiset ministeriöt myös haluavat käyttää pätevyyskokeen tuloksia?

JOO! Julkisen turvallisuuden ministeriö, oikeusministeriö ja muut hallintohallitukset, kansallinen huumausaineiden vastainen komitea ja muut ministeriöt, jotka koostuvat 38 ministeriöstä, sosiaali- ja teollisuusjärjestöistä, ovat käyttäneet pätevyyskokeita tärkeänä teknisenä keinona ymmärtää tai seurata laboratoriota valmiuksia.

Millä aloilla CNAS voi suorittaa pätevyyskokeen?

CNAS on perustanut suhteellisen kattavan kapasiteettitarkastusjärjestelmän, joka kattaa monia teollisia ja taloudellisia aloja, kuten elintarvike-, kemian-, rakennus-, laatutarkastus, lääketiede, tupakka, metallurgia, maatalous, tiedotus, koneet, ympäristönsuojelu, elektroniikka ja kalibrointi sekä oikeudelliset ja yleisen turvallisuuden. Sosiaaliset alat, kuten virka- ja terveydenhuolto.

Erityiset asiakirjat voivat viitata: testauslaboratorion pätevyysvaatimukset, sinun täytyy tietää!