Etusivu > Näyttely > Sisältö

Turvallisuus ja suojelu, jotka on otettava huomioon laboratoriorakenteessa

Jun 07, 2018

Yleiset säännökset:


1 Tieteelliset kokeet Rakennusten suunnittelussa on noudatettava voimassa olevia kansallisia lakeja, määräyksiä ja määräyksiä, jotka koskevat turvallisuutta, terveyttä, säteilysuojelua ja ympäristönsuojelua.

2 Tieteellisten kokeellisten rakennusten pohjakerroksen ovien ja ikkunoiden tulisi ottaa käyttöön turvallisuutta ja varkaudenestotoimenpiteitä.

(3) Varkaudenestovälineet, varkaudenestovälineet ja hälytyslaitteet on toimitettava paikoissa, joissa radioaktiivisia aineita säilytetään.

(4) Varoituslaitteet tai merkinnät on sijoitettava koealueen tai huoneen ilmeisiin alueisiin tai oviin, joissa rajoitettu henkilöstö tulee. Varoituslaitteiden tai merkkien lisäksi radioaktiivisten lähteiden varastointiin tulisi myös varustaa sellaiset laitteet kuin palontorjunta, varkaudenesto ja hälytyslaitteet.


Palontorjunta ja evakuointi:


Tieteellisten kokeellisten rakennusten palontorjuntasuunnittelussa on noudatettava seuraavia kansallisia määräyksiä arkkitehtisuunnittelun nykyisten paloturvallisuuskoodien lisäksi:

1 Arvokkaiden laitteiden kanssa käytettävien laboratorioiden väliseinien on käytettävä vähintään 1 tunnin palonkestävyysrajoja rajoittamattomia polttolaitoksia.

2 Useamman kuin yhden vakioyksikön muodostamaan yleiskäyttöön tarkoitetun laboratorion turvallisuustulosta ei saa olla vähemmän kuin kaksi.

3 Palon, räjähdyksen tai kemiallisten vaurioiden varalta altistuneiden laboratorioiden ovia tulisi avata evakuointisuuntaan.

Kemialliset vaarat:


(1) Savupiippu on asennettava laboratorioihin, jotka suorittavat kokeellista työtä haitallisten kaasujen, höyryjen, hajujen, savujen ja haihtuvien aineiden testaamiseksi.

2 Elohopeaa sisältävässä laboratoriossa on oltava erityinen savuhuppu. Tällaisten laboratorioiden maa-, lattia-, seinä-, katto-, laboratoriopenkit, ovet, ikkunat jne. On valmistettava materiaaleista, jotka eivät ole halkeillut, ei adsorboivia tai vuotaa, ja niissä on oltava elohopean keräysaltaat, kanavat ja pulloa. . Lattian ja lattian tulee olla vähintään 1%: n rinteillä, ja kaivannossa ja lattiakaivoissa on pyrittävä keräämään elohopeaa, joka häviää ilmassa. Tuuletusaukot on sijoitettava huoneen alaosaan.

3 Laboratoriot, jotka käyttävät usein voimakkaita happoja, alkaleja ja kemiallisia palovammoja, on sijoitettava lähelle uloskäyntiä, hätäsuihkut ja hätäsilmäpesurit.

4 Laboratoriot, joiden on varastoitava pieni määrä kemiallisia vaarallisia aineita päivittäiseen käyttöön, on varustettava erityisillä kemiallisilla säilytyskaapeilla tai savukaasuputkistoilla, jotka jatkuvasti tuuletetaan 24 tunnin ajan.

5 Jätekaasun, nestemäisen jätteen ja kiinteän jätteen käsittely ja hävittäminen radioisotooppilaboratoriossa on noudatettava asiaa koskevia kansallisia määräyksiä.


Biohazard:


1 Nykyisten haitallisten mikro-organismien ja virusten (ks. Liite A) 4 luokituksen mukaan bioturvallisuuden ehkäisylaboratorio on jaettu Bioturvallisuuden tason 4 laboratorioihin, Bioturvallisuuden tason 3 laboratorioihin, Bioturvallisuuden tason 2 laboratorioihin ja Bioturvallisuuden tason 1 laboratorioon.

2 Bioturvallisuustaso 4 Laboratorio

Taso 4 -laboratoriot käytetään erittäin vaarallisiin mikro-organismeihin ja viruskokeisiin ja ne on suunniteltava erillisinä rakennuksina. Kun se on asennettava samaan rakennukseen kuin muut koehuoneet, se on selvästi erotettava ja eristettävä.

Laboratorion pesualtaat on toimitettava laboratorion sisäänkäynnille ja uloskäynnille ja valokennoja on käytettävä.

Vaaramerkit, turvallisuusilmoitukset ja tilavalot on asetettava koealueen sisäänkäynnille.

Alipaine on pidettävä laboratoriossa, ja ulkovaippa on erityisesti suodatettava.

Henkilökunnalle on annettava seuraavat toimenpiteet: siirtymäperhehuone, suihku, laboratoriotila ja laboratorio. Siirtymästä laboratorioon tulisi säilyttää 20- 30 Pa: n painehäviö laskevassa järjestyksessä.

On annettava desinfiointitiloja kokeellisten materiaalien ja laitteiden saataville.

Sisätiloissa on oltava luokan II ja luokan III biologiset suojakaapit ja kaksioviset korkeapaineiset höyrysterilointilaatikot.

Sisätiloissa tulisi vähentää huomattavia arkkitehtonisia komponentteja ja alttiita putkia.

Lattiat, seinät, katot, tarkkailuikkunat ja huoneen läpivientireiät on ehdottomasti suljettava.

Sisäisiä kiinteitä koepenkkejä ja muita kiinteitä laitteita ei saa käyttää.

Huoneessa ei saa olla ulkopuolisia ikkunoita.